OM OSS

 

Dåtid – Så började det

John Aronsson startade sitt första företag i mitten på 1960-talet, och har allt sedan dess varit aktiv och verksam inom skogsbranschen i olika former och konstellationer, alla dock med en gemensam inriktning och röd tråd-skogsbruk. Läs mer >>

Nutid – Så ser vi ut idag

Idag är vi sju stycken medarbetare i företaget och vi är verksamma inom två av Sveriges grundläggande basnäringar – berg och skog. Våra verksamhetsområden är Krossat Bergmaterial och Skogsentreprenader. Läs mer >>

Våra värderingar och identitet

Vår identitet och våra värderingar vilar på fyra grundpelare som ska genomsyra och styra hela vår verksamhet samt vårt sätt att vara och agera. Läs mer >>

Certifiering

Vi är anslutna till SMF Certifiering och är certifierade enligt PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes. PEFC är världens största organisation för skogsbrukscertifiering. Läs mer >>