VÅR VERKSAMHET

 

Bergmaterial

I Bergtäkten där losshåller vi berg, krossar och sorterar fram fraktioner/sorter för alla ändamål inom bygg, anläggning och väg. De olika fraktionerna läggs på lager och säljs till våra samarbetspartners. Vi säljer även till privatpersoner, då det går utmärkt att komma och hämta själv med släpvagn etc. Läs mer >>

Skogsentreprenader

Vi har en maskingrupp (Skördare & Skotare) som kontinuerligt är på avverkningsuppdrag i skogen. Vårt uppdrag består av Slutavverkning och Gallring i blandade bestånd och terräng. Produktionen per år är ca 40 000 m3 rotstående skog. Läs mer >>