Fakta om Bergmaterialindustrin

 

Visste du att:

  • Varje svensk använder/förbrukar ungefär tio ton bergmaterial varje år, det motsvarar nästan en full lastbil
  • Till en km järnväg går det åt ungefär 2 000 lastbilar
  • För varje kubikmeter betong går det åt nästan två ton sten
  • Berg är jordens äldsta råvara. Vår planet är nästan 5 miljarder år gammal och de äldsta bergen bildades för omkring 4 miljarder år sedan
  • Produktionen 2009 var ca 85 miljoner ton, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter

Bergmaterial är helt nödvändigt för vårt moderna samhälle och infrastruktur.
Material används till tex: gator, vägar, järnvägar, byggnader såsom hus, broar, dammar, parkeringsplatser, tunnlar, filtrering i reningsverk och asfalt- och betongtillverkning.

Kort sagt: Bergmaterial finns överallt där vi bor, arbetar, går, cyklar eller färdas på annat sätt på land eller över vatten.

Källa: SBMI Sveriges Bergmaterialindustri