Våra värderingar och identitet

 

Vår identitet och våra värderingar vilar på fyra grundpelare som ska genomsyra och styra hela vår verksamhet samt vårt sätt att vara och agera.

Affärsidè:
SIDAB skall leverera och utföra kvalitet i samtliga led inom våra två
verksamhetsområden så att våra samarbetspartners konkurrenskraft, effektivitet och värde optimeras

Mission:
Genom att vi har självinsikt, är motiverade och ansvarstagande och känner delaktighet ska vi bygga effektiv lönsamhet för att skapa en stabil tillväxt och sund expansion

Vision:
Att i en effektiv, prestigelös och flexibel organisation utveckla och skapa mervärden till våra samarbetspartners så att vi blir det självklara valet som leverantör inom våra två verksamhetsområden

Personalpolicy:
SIDAB skall erbjuda våra medarbetare en trygg, rolig och utvecklande vardag på arbetsplatsen med utrymme för personlig utveckling och verka för att rätt balans mellan arbetsliv och privatliv uppnås.
Vi ska jobba tillsammans och alltid återkoppla till:

  • Ett företags framgång är resultatet av dess medarbetares arbete,
    prestation och kompetens