Certifiering

Vi är medlemmar i SMF Skogsentreprenörerna som är en rikstäckande branschorganisation för företag verksamma inom det Svenska skogsbruket.

Vi är anslutna till SMF Certifiering och är certifierade enligt PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes. PEFC är världens största organisation för skogsbrukscertifiering. Det innebär att vi följer och bedriver vår verksamhet i enlighet med gällande Tekniska Dokument från Svenska PEFC.

Vi jobbar också parallellt med Regelrätt Entreprenad som är skogsentreprenörens eget kvalitetsmärke. Detta kvalitetsmärke borgar för att företaget har en seriös verksamhet med hög kvalitet på både företag och företagande.

Medarbetarna har Kompetensbevis i Natur- och Kulturmiljövård (f.d Grönt Kort) och har gått kurs i Hänsyn vid Forn & Kulturlämningar. De har även utbildning i ABC-Livräddning.

Vi kommer under vintern/våren 2012 att delta i en ny utbildning som heter RECO, ECO-Driving. Den varvas med teori och praktik och styrs genom erfarna instruktörer.
Målet med utbildningen är att nå så hög produktivitet som möjligt kombinerat med mindre miljöpåverkan, b.la bränsleåtgång, och mindre ansträngning för både förare och maskin.

Under 2012 planerar vi att starta upp arbetet för att certifiera Bergtäkten och Bergmaterialet, CE-Deklaration.