Dåtid – Så började det

 

John Aronsson startade sitt första företag i mitten på 1960-talet, och har allt sedan dess varit aktiv och verksam inom skogsbranschen i olika former och konstellationer, alla dock med en gemensam inriktning och röd tråd-skogsbruk.

Utvecklingen fram till i dag har varit enorm inom samtliga berörda områden, inte minst på maskinsidan. Från häst och virkes flakor till de första traktorerna, ofta jordbruks-traktorer utan hytt med kedjespända slirskydd, till dagens moderna datastyrda
engrepps skördare och skotare med inställbara virkes bankar.

John var en av pionjärerna att haka på utvecklingen av maskiner som påbörjades i början av 1970-talet. Han var en av de första i Borlänge-regionen som köpte serieproducerade maskiner och startade med en ÖSA skotare 868 med ett påbyggt aggregat (processor) med klingkap som drevs av en separat motor.

Företaget under nuvarande namn startades i början på 1990-talet med fullt fokus på skogsentreprenader och som mest jobbade 14 st. personer i företaget fördelade på tre skördare, tre skotare och en lastbil med trailer för maskintransporter.

Företagets huvudsakliga arbetsområde har varit inom Gagnef- och Borlänge Kommuns gränser, men företaget har också anlitats för stormavverkning efter de kraftiga stormarna Gudrun och Per som lamslog delar av södra Sverige 2005 och 2007.