Fakta och Användningsområden

 

Som privatperson kan det många gånger vara svårt att veta vilken typ av material man skall använda sig av till sina projekt.

Vad är Grusprodukter & Bergprodukter, vad är skillnaden mellan singel och makadam.
Fraktion = sort = storlek

Här nedan följer därför lite FAKTA:

Hur tas det fram och hur ser det ut?

Förstärkningslager, bärlager och slitlager framställs av berg som genom krossning och sortering/siktning når önskad storlek. Materialen skall bilda ett stenskelett, en brygga, av de grövre stenarna/partiklarna, medan de mindre stenarna/partiklarna skall täta det hålrum som uppstår i skelettet. En vägkonstruktion är i stora drag uppbyggd av ett förstärkningslager, ett bärlager samt ett slitlager av berg eller asfalt.

Bärlager 0-35 är alltså ett material bestående av stenstorlekar från 0 mm till 35 mm. Det finns normer som bestämmer hur storleken får variera i max och min samt hur stor mängdprocent det får vara av endera storlek.

Makadam framställs av berg som genom krossning och siktning når önskad storlek.
Till skillnad från förstärknings-bär- och slitlager som innehåller allt från 0 mm till den största sten i storlek beroende på sort, så innehåller makadam bara stenar i storlek från t.ex. 4 mm till 8 mm (4-8). När man sorterar/siktar makadam bildas även stenmjöl, alltså det material som blir “över”.

Stenmjöl är de finaste fraktionerna man tar fram, de minsta storlekarna.
Stenmjöl innehåller mycket fint material och bildar en hård yta.

Singel framställs av naturgrus, alltså grus som finns naturligt i backen, och som siktas till önskade storlekar t.ex. 8 mm till 16 mm (8-16). Singel är slipat av naturen och har därför runda ytor till skillnad från makadam som är mera kantigt.

Här nedan följer lite om ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

Vad ska du göra ?

Förstärkningslager finns ex. i fraktionen 0-125. Det används som förstärkande lager i huvudsak vid väguppbyggnad och som fyllnadsmaterial.

Bärlager finns ex. i fraktionen 0-35. Det används som bärande lager till vägar och uppfarter mm.

Slitlager finns ex. i fraktionen 0-16. Det används som slitagelager, översta lagret, till vägar och uppfarter, ovanpå t.ex. ett bärlager.

Makadam finns i många olika storlekar. Här ges exempel på tre st. fraktioner. 4-8 används som halkstopp och som “gårdsgrus”. 8-16 används till dräneringar och på gårdsplaner och gångar. 16-32 används oftast till dräneringar, markbädd vid infiltration och som grund att gjuta betong på.

Det är en smaksak vilken av 4-8 eller 8-16 man använder som “gårdsgrus”. 4-8 är ju mindre och kan ge ett estetiskt jämnare utseende, men i jämförelse med 8-16 på samma yta och fyllningsdjup kan 4-8 upplevas som för mjukt att gå och åka på.

Stenmjöl finns också i olika storlekar.
0-4 används som sättsand vid plattläggning och som ytlager på fotbollsplaner och ridbanor. 0-8 används som fyllning runt rör och ledningar och som topplager på gårdsplaner eller uppfarter då det blir en hård yta.

Singel finns i 8-16 och 16-32. Båda fraktionerna ingår i betongtillverkning, dränering och som markbädd för infiltrationsanläggningar.

Kontakta oss för vägledning när det gäller ditt projekt, för kom ihåg att:                            Det är bara fantasin som sätter gränserna !